افت فشار آب لوله های مصرفی

علت کم شدن وافت فشار لوله های آب شرب مصرفی:

علت اصلی افت فشار آب در منازل و آپارتمانهای مسکونی رسوب گرفتگی لوله ها و تنگ شدن مسیر جریان آب می باشد که به دلیل وجود کربنات کلسیم و منیزیم موجود درآب می باشد. این نگرانی و شکایت نه تنها از طریق مالکین واحدهای کم طبقه و بدون پمب آب مطرح می شود، حتی آن دسته از افرادیکه از پمپ های آب خانگی بهره مند هستند این شکایت را دارند. و دنبال راه کار جهت برطرف نمودن افت فشار آب مصرفی خود هستند. راهکار این مشکل تعویض لوله ها و اجرای لوله کشی روکار و صرف هزینه های بالا نمی باشد ، با ازبین بردن رسوبات شکل گرفته در لوله ها بخصوص لوله های آب گرم مشکل کاملا مرتفع می گردد. این جمله حاصل تجربه 2 ساله تیم ما در این زمینه می باشد. محلول مورد استفاده ما کاملا قلیایی بوده و مانند جوهر نمک و انواع اسیدها ودیس کلر ها خاصیت خوردگی ندارد و کاملا خنثی می باشد تنها تاثیر این مواد بر روی رسوبات  می باشد که از ترکیبات کربنات کلسیم ،منیزیم، سدیم و… می باشند.

مشکل گرفتگی در لوله های آب گرم به مراتب بیشتر از آب سرد می باشد.دلیل آن این است که در اثر گرما کربنات کلسیم ، سدیم و پتاسیم موجود درآب بصورت شناور در آمده و جذب یون های منفی شده و بلورهای آهکی را در لوله تشکیل می دهد(رسوبات)