اندازه گیری میزان املاح و رسوبات آب

000000   354

Total Dissolved Solid

به معنای ” کل جامدات محلول” است. منظور از TDS، كل مواد جامد محلول در آب است كه برابر مجموع غلظت همه یونهای موجود در آب می باشد.
واحد اندازه گیری TDS، ميلي گرم در ليتر Mg/l است كه از آن با عنوان لاتین PPM ياد مي كنند. PPM کوچک شده ی عبارت Part Per Million ( قطعه در ميليون ) مي باشد. می دانیم که هر ليتر برابر با يك ميليون ميلي گرم است

بالا بودن میزان سختی و TDS آب دلیلی بر آلودگی آب نمی باشد.زیرا شما میتوانید یک آب خیلی سالم که از دل کوه سرچشمه میگیرد را پیدا کنید که سختی چند برابر آب های تصفیه شده باشد.
آب چاه زمزم دارای TDS حدود 400 می باشد در صورتیکه جزء سالم ترین وگوارا ترین آب ها است.
می توان با کاهش TDS آب توسط دستگاههای تصفیه آب ، آبی به مراتب مطلوب تر و گواراتر تهیه و مصرف كرد. هر چه میزان TDS آب کمتر باشد، بر سلامت آب افزوده می شود. به وسیله تجهیزات تصفیه آب خانگی می توان میزان TDS آب را تا 90 در صد كاهش داد.

معمولا بسته به میزان سختی، آب ها را به چهار گروه تقسیم می کنند:
الف) آب های سبک : میزان سختی بین 0 تا 75 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم (Soft water)
ب) آب های نیمه سخت: میزان سختی بین 75 تا 150 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم (Moderately hard water)
ج) آب های سخت: میزان سختی بین 150 تا 300 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم (Hard water)
د) آب های بسیار سخت: میزان سختی بیش از 300 میلی گرم در لیتر بر حسب کربنات کلسیم (Very hard water)
مشکلات مربوط به سختی آب:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code